Wkrótce.

Biuro Zawodów i miasteczko wyścigu: Złota Karczma teren oddziału Prewencji Policji KWP w Gdańsku wjazd od ul. Wiolinowej.
Najbliższy szpital: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, ul. Polanki 117, 80 – 305 Gdańsk.
Parkingi: ul. Wiolinowa.

Numer alarmowy w trakcie wyścigu: 725 705 655.

CHARAKTERYSTYKA TRASY: Dystanse rozgrywane są na tej samej rundzie, powtarzanej 1,2,3krotnie. Trasa prowadzi po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w otoczeniu bukowych i sosnowych lasów. Przebiega drogami i ścieżkami leśnymi po morenowych wzgórzach z dużą liczbą interwałowych podjazdów. Zjazdy fragmentami trudne techniczne. W przypadku deszczu na fragmentach trasy może wystąpić błoto.
OPIS SZCZEGÓŁOWY:
0,0 START, po przejechaniu linii startu jedziemy ok 100-150 m do płotu, za którym skręcamy w prawo i dalej drogą w stronę lasu
0,6 na pełnej (4 ramiennej) krzyżówce skręcamy w lewo
0,65 na rozwidleniu dróg skręć w prawo
0,95 Uwaga! na zjeździe, zakręt w prawo, niebezpieczny tłuczeń
1,17 Uwaga! na zjeździe skręcamy w lewo (ostry skręt) dalej asfaltem, podjazd
1,59 na skrzyżowaniu ostry skręt w prawo na gruntówkę
1,71 skręt w lewo
1,92 zakręt w prawo na żółty szlak, Uwaga! ok 200m ostry zjazd drogą
2,58 Uwaga! betonowa poprzeczna rynna
2,6 skręt w lewo na dobrą drogę (żółty szlak)
3,06 skręt w prawo w pierwszą z dwóch dróg (wjazd w drogę w wąwozie) podjazd
3,31 na rozwidleniu skręcamy w najbardziej w lewo drogę
3,55 początek podjazdu
3,66 na szczycie na krzyżówce (4 ramiennej) jedziemy na wprost
3,84 na (4 ramiennej krzyżówce) skręcamy w lewo, zjazd ze szlaku
4,55 na (4 ramiennej krzyżówce) skręcamy w prawo (główna drogą)
4,96 na rozwidleniu dróg w prawo
5,43 na wprost na (4 ramiennej krzyżówce) po 60m na rozwidleniu w lewo
5,6 mijamy zjazd w prawo, jedziemy na wprost za szlaban, za szlabanem po ok 50 m na rozwidleniu w prawo na rozwidleniu skręć w prawo (za domem) ok.
5,75 na rozjeździe drogi skręcamy w lewo na szlaban, za szlabanem na wprost
6,0 na krzyżówce na wprost
6,7 na rozwidleniu w lewo (bardziej uczęszczaną drogą)
6,75 na wprost do zakrętu w prawo (zjazd)
6,85 zakręt w prawo (zjazd)
6,92 na wprost (zjazd)
7,5 lekki zakręt w lewo (trzymaj się bardziej uczęszczanej drogi; szybki zjazd)
7,6 na krzyżówce w prawo, 25 m za krzyżówką betonowa rynna w poprzek drogi
Ok. 9,1 na (4 ramiennej krzyżówce) skręcamy w prawo w czarny szlak, skręt za rowem a nie przed nim
ok. 10,27 zjazd w lewo czarnym szlakiem na (4 ramiennej krzyżówce) skręcamy w prawo czarnym szlakiem
10,74 początek ostrego podjazdu, jedziemy prawą stroną drogi
10,85 koniec podjazdu, skręcamy w prawo
11,05 na krzyżówce jedziemy na wprost (grzbietem wzniesienia)
11,61 dalej na wprost drogą z licznymi dziurami  12 na rozwidleniu dróg w lewo (koniec dziurawej drogi)
12,1 na rozwidleniu jedziemy na wprost ścieżką
12,17 zakręt w lewo
12,25 na rozwidleniu w prawo i kierujemy się w zjazd dróżką w wąwozie (Uwaga! zjazd serpentyną)
12,4 na krzyżówce w lewo w dobrą drogę (koniec zjazdu serpentyną)
12.85 zjazd w prawo w ścieżkę i serpentyną podjazd
13,5 koniec podjazdu, skręt w prawo w drogę na żółtym i czarnym szlaku
14,28 skręt w lewo, czarnym szlakiem, potem szlak odbija w prawo, my jedziemy prosto
15,97 Uwaga! przed stawem ostry skręt w prawo na „szybkiej trasie”,
17,35 przy smażalni ryb w lewo, czarnym szlakiem
17,45 skręt w prawo na asfalt (pod zakaz)
17,84 na rozwidleniu asfaltem w lewo (od prawej jedzie Parada Rodzinna i też skręca)
19,52 koniec podjazdu, zjazd z lewo z asfaltu w gruntówkę (Parada Rodzinna jedzie w prawo)
19,9 na rozwidleniu dróg w prawo
20,29 na rozwidleniu w lewo z szutrówki w gruntową
20,46 na rozwidleniu w prawo 20,92 jedziemy na wprost, pomiń odbicie w prawo, zjazd
22,12 na rozwidleniu w prawo, przy pniu i stosie kamieni
22,2 za szlabanem na rozwidleniu w prawo
22,5 na (4 ramiennej krzyżówce) na wprost potem na rozjeździe w lewo w zielony szlak
22,93 na (4 ramiennej krzyżówce) w prawo skos pod górkę
23,11 na rozwidleniu w prawo, podjazd
23,34 na rozwidleniu w lewo, zjazd
23,44 na (4 ramiennej krzyżówce) na wprost pod górkę
23,6 jedziemy na wprost w wąwóz aż do metalowego płotu, przed nim skręcamy w prawo, jak skończy się płot po lewej stronie jedziemy dalej na wprost
24 na zakręcie w prawo na drodze jest żleb – jedziemy lewą stroną
24,17 na rozwidleniu w prawo, ostry podjazd, na szczycie grzbietu skręt w lewo w zielony szlak, łagodny podjazd
24,54 na rozwidleniu w lewo zielonym szlakiem
25,06 Uwaga! ostry zjazd z licznymi korzeniami
25,25 koniec zjazdu serpentyną, skręt w prawo
25,45 na rozwidleniu w lewo, zielonym szlakiem
25,6 ostry podjazd
25,68 szczyt grzbietu, skręcamy w lewo skos w dół, nie na wprost pod górkę!!! w dolinie kilka skrętów po sobie: najpierw w prawo, potem po ok. 15 m w lewo, po ok. 30m po dojechaniu do skrzyżowania skręcamy w prawo – skos do drogi głównej, na głównej drodze  w prawo i po kolejnych 40m zjazd w lewo i dalej ścieżką lekki podjazd z dziurami w drodze
26,51 na rozwidleniu ścieżek w lewo po wjechaniu na drogę na wprost, zjazd
26,66 Uwaga! ostry zjazd w prawo w ścieżkę i serpentyną w dół
27 za szlabanem na wprost
27,57 przejazd przez asfalt, za nim w prawo skos do lasu, długi podjazd
27,83 koniec ostrego podjazdu, skręt w prawo, łagodny podjazd
28,36 na (4 ramiennej krzyżówce) na wprost do szlabanu i dalej prosto
29,1 jedziemy na wprost (odbicie drogi w prawo skos)
29,54 cały czas na wprost (kilka odchodzących w prawo i lewo dróg)
29,66 na rozwidleniu w lewo 30, skręt w lewo na asfalt (od prawej jedzie Parada Rodzinna)
30,38 przed szlabanem skręt w prawo i podjazd
30,61 na rozjeździe w prawo po ok. 50 m są 3 drogi, wjeżdżamy w środkową
31,2 na (4 ramiennej krzyżówce) na wprost
31,34 na (4 ramiennej krzyżówce) w lewo w czarny szlak
32,36 Uwaga! ostry skręt w lewo w ścieżkę, podjazd, jeden tor jazdy
32,78 na (4 ramiennej krzyżówce) na wprost do