Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie” powstało w 2012 roku, a jego głównym celem jest promocja biegów narciarskich, a także stałe utrzymanie ścieżek narciarskich, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych – nie tylko w zimie. Stowarzyszenie współpracuje z lokalną gminą, Nadleśnictwem Stuposiany, Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem oraz wszelkim instytucjami i pasjonatami sportu.

Stowarzyszenie co roku współorganizuje: w lutym Bieszczadzki Bieg Narciarski „Tropem Żubra”,  w maju Biegi Przełajowe „Tropem Żubra” oraz „MUCZMAGEDDON”,  we wrześniu Zawody Rowerowe „Tropem Żubra”, w listopadzie Górski Bieg Niepodległości. Imprezy te od kilku lat cieszą się rosnącą popularnością.

Muczne to niewielka osada leśna położona w Bieszczadach, w dolinie górnego Sanu i u zboczy Bukowego Berda. Obszar ten był przed II wojna światową jednym z najbardziej zaludnionych terenów w Polsce, dziś jest to z kolei teren o najmniejszym zaludnieniu. Od „Akcji Wisła” w 1947 roku do końca lat 70 – tych, rejon Mucznego stał się obszarem bezludnym. Istniejące tutaj wsie zostały prawie doszczętnie zniszczone, a przyroda na nowo wkroczyła w ten teren. Lesistość tego regionu zwiększyła się od tamtych czasów prawie dwukrotnie i obecnie wynosi 98%. Duże zalesienie i małe zaludnienie, sprawiają, że występują tutaj zwierzęta niespotykane w innych częściach Polski. Nie trudno tu o spotkanie niedźwiedzia brunatnego, rysia, żubra, czy puchacza pospolitego.

Cisza i spokój tej części Bieszczadów sprawia, że jest to wymarzone miejsce nie tylko dla tych, którzy lubią wspinać się po górach, ale też dla tych, którzy wolą spędzać czas spacerując po lesie i podziwiać piękno przyrody. Specjalnie dla nich Nadleśnictwo Stuposiany przygotowało klika ścieżek przyrodniczych. Dużą atrakcją cieszy się też Zagroda Pokazowa Żubrów, oraz Pawilon Wystawowy Fauny i Flory Bieszczadzkiej.

Obszar Mucznego znajduje się na terenie Nadleśnictwa Stuposiany, które wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”.  Dodatkowo jest to teren leżący w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu, w obszarze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” oraz obszarze sieci NATURA 2000 „Bieszczady”.