Już w sobotę w Warszawie odbędzie się kolejny wyścig z cyklu Maratony Rowerowe Lang Team. W przepięknej scenerii Wilanowa spotykamy się po raz piąty z rzędu. Ale tym razem trasa maratonu jest nieco inna w porównaniu do lat ubiegłych.

Start i meta oczywiście bez zmian – na ul. Kostki Potockiego w pobliżu Pałacu w Wilanowie. Potem trasa wiedzie na południe – w tym sezonie radzimy zachować szczególną ostrożność ze względu na prowadzone prace budowlane południowej obwodnicy Warszawy. Będziemy się ścigać w znacznej części na drogach szutrowych, nowa jest także runda w rejonie Kępy Oborskiej. Jeszcze przed ulicą Rosochatą trasa kieruje się w stronę Wisły. Runda zaczyna w okolicach Kępy Falenickiej, następnie jedziemy wzdłuż Wisły na południe, w Obórkach odbijamy w stronę Konstancina-Jeziorny i wracamy przez Okrzeszyn.

Runda liczy ok. 13 kilometrów, uczestnicy dystansu Mini pokonają ją raz, Medio – dwa razy, a Grand Fondo – cztery razy. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis trasy, który jest dostępny także w zakładce edycji Warszawa – Wilanów.

 

OPIS SZCZEGÓŁOWY:

0,0 START: 11.00 – ul. Kostki Potockiego. Pl. Prymasowski start i meta
(!) start ostry (!) Rywalizacja
0,2 Wyjazd ul. St. Kostki Potockiego w kierunku ul. Vogla
0,3 Skręt z Vogla w prawo w Europejską
0,32 skręt w lewo z Europejskiej przez mały parking w stronę jeziorka
0,4 skręt w prawo przed jeziorkiem, jazda wzdłuż brzegu jeziorka
2,0 skręt w lewo za jeziorkiem w drogę szutrową
2.2 skręt w lewo w drogę szutrową
2,7 skręt w prawo droga szutrowa – teren budowy autostrady
3,0 skręt w lewo specjalnie udostępnioną drogą przez teren budowy autostrady, droga rozdzielona separatorami U21. Podłoże piaszczyste.
3,3 skręt w prawo w ulicę Ruczaj
4,3 nadal trzymamy się prawej strony ulicy Ruczaj mijamy odchodzącą w lewo ulicę Rosy
4,9 skręt w prawo w drogę polną
5,5 zakręt w lewo w drogę polną
5,7 trzymamy się prawej strony drogi polnej
6,8 skręt w lewo droga szutrowa, w połowie przecinamy ulicę strumień
7.3 skręt w prawo droga szutrowa, po drodze przecinamy ulicę Ruczaj
7,4 skręt w prawo w drogę szutrową
7.7 skręt w prawo w drogę szutrową
8.0 skręt w lewo w ulicę szutrową Ruczaj
8.5 skręt w lewo w ulicę Prętową
10,5 dojazd do rundy!!! Zawodnicy jadą na rundę MINI, MEDIO i GRAND FONDO na wprost, a od prawej strony, od ulicy Włóki, wracają z rundy. Zawodnik kończący rundę jedzie w lewo i wraca tą samą drogą, a zawodnik jadący na kolejną rundę skręca w prawo przez tory
11,5 dojazd do wału, UWAGA! skręt w lewo w odcinek specjalny około 2 km na terenie piaskarni SERWAL
13,5 wyjazd z odcinka specjalnego i jazda wzdłuż wału wiślanego
16,5 dojazd do mostu i kanału przy Jeziorce, skręt w prawo w ulicę w stronę wsi Obórki
17.1 skręt w prawo w drogę polną
18.1 dojazd do wału drogami polnymi, skręt w prawo przy samym wale wąską ścieżką między wałem a polem
18.4 skręt w prawo w drogę polną
18.8 skręt w lewo w drogę polną
19.3 skręt w prawo w drogę polną
19.8 skręt w lewo w drogę polną
20.8 przejazd przez tory drogą nieutwardzoną do ulicy Okrzewska we wsi Okrzeszyn
21,4 skręt w prawo do ulicy Wiechy dojazd do torów
21,6 skręt w lewo przy mostu i torach UWAGA! wąsko i ciasno
22,0 skręt w lewo w drogę asfaltową dojazd do Okrzeszyna
22,8 skręt w prawo w ulicę Sągi
23,5 dojazd do Kępy Okrzewskiej i za cmentarzem ewangelickim skręt w prawo
24,5 dojazd do ulicy Włoki na Kępie Falenickiej i skręt w lewo
25 UWAGA! dojazd do końca rundy, w lewo skręcają zawodnicy kończący wyścig i tą samą drogą wracają do startu/mety, zawodnicy jadący na rundę Medio i Grand Fondo skręcają w prawo przez tory.
30 Meta (1 runda)
MINI 30 km – 1 runda
MEDIO 43 km – 2 rundy
GRAND FONDO 69 km – 4 rundy