Lang Team Sp. z o.o.
ul. Pachnąca 81
02-792 Warszawa
Tel. + 48 22 649 24 91 lub 96
sekretariat@langteam.com.pl

Czesław Lang
Dyrektor Generalny
sekretariat@langteam.com.pl

Elżbieta Lang
Dyrektor biura ds. Mediów
e.lang@langteam.com.pl

Agata Lang
Z-ca Dyrektora Generalnego
agata.lang@langteam.com.pl

Adam Siluta
Dyrektor Marketingu
adam.siluta@langteam.com.pl

Beata Siluta – Z-ca Dyrektora Marketingu
Joy Olech – Z-ca Dyrektora ds. Mediów
Ewa Rybarczyk – Project Manager
Michał Zieliński – Specjalista ds. Marketingu
Przemysław Niemiec – Specjalista ds. Sportowych
Justyna Kisiel – Pełnomocnik ds. organizacyjnych
Anna Winogrońska – Dyrektor ds. zakwaterowania
Izabela Zawadzka – Główna Księgowa
Anna Jagiełło – Finanse
Katarzyna Komorowska – Finanse
Janusz Siluta – Szef nadzoru technicznego
Cezary Wicha – Sędzia (zmiany sektorów startowych, wyniki)
Janusz Stejblis – Sędzia koordynator
Biuro prasowe